Aktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM:

Na základě Usnesení vlády č. 1264 ze dne 30.11. 2020 stanovuje Gerontocentrum ČČK tento postup pro organizování návštěv:

Návštěvy budou probíhat v rámci objednávkového systému (na tel. čísle 558 711 999).

Pro návštěvy jsou vyhrazeny dny úterý, středa a čtvrtek, v čase 9,30 – 11,00 hod. a 13,30 – 16,00 hod. – čas návštěvy je nutné si objednat předem !!!!!

Návštěvy jsou povoleny v počtu 1 osoby (z jedné domácnosti 2 osoby) u jednoho uživatele, a to max. 1x denně !!!!

Návštěvu může absolvovat: a) osoba, která se podrobila nejpozději 48 hodin před zahájením samotné návštěvy v zařízení RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

                                                b) osoba , která v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19  a doloží o tom doklad.

POC test na přítomnost antigenu, případně RT-PCR  vyšetření, je možné si nechat udělat na odběrových místech (např. pro plošné testování), u dalších poskytovatelů zdravotních služeb,  a to včetně laboratoří. Nejbližší odběrová místa naleznete: Nemocnice AGEL Český Těšín, Nemocnice Třinec, p.o., Stadia Lab, a.s. Frýdek – Místek, Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.

Výsledek testu musí návštěvník předložit před započetím návštěvy. Dále musí být návštěvník vybaven minimálně respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Vzhledem k nutnosti zajištění péče o naše uživatele nejsme schopni z provozních důvodů zajistit testování našim vlastním personálem.

Osobě, která nepředloží potvrzení o absolvování testu, a to s negativním výsledkem, nebude návštěva umožněna.

Děkujeme za pochopení.

 Aktualizováno 7.1. 2021