Historie

HISTORIE

Gerontocentrum ČČK, nestátní zařízení s celoročním pobytem, bylo v letech 1992 až 1994 realizováno pro účely poskytování sociálních služeb uživatelům starším 80 let.

V souladu se Stanovami Českého červeného kříže a podle zákona o ČČK, Oblatní výkonná rada – orgán Oblastního spolku ČČK  Karviná, zřizuje 8. září 1994 ústavní zařízení s celoročním pobytem.

Tímto zásadním rozhodnutím si Oblastní spolek ČČK Karviná vymezil prostor k vyvíjení veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálně zdravotní. Prokázalo se, že koncentrace péče v malém zařízení rodinného typu je vhodným řešením citlivých záležitostí občanů, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a potřebují pomoc naší společnosti. Provoz zařízení je datován od 1.10. 1994. Na financování vybavenosti se podílelo město Český Těšín, Úřad práce Karviná i MPSV.

Nemovitost, ve které jsou sociální služby Gerontocentra realizovány,  město Český Těšín 20.8. 2003 darovalo Oblastnímu spolku ČČK  Karviná do osobního vlastnictví.