Podporují nás

Naši organizaci v roce 2019/2020 prostřednictvím finančních darů podpořily tyto organizace a soukromé osoby: 

 

 

a také společnost Veolia Energie ČR, a.s.

Výsledek obrázku pro veolia energie logo

 Dále: paní Pavladyová Hana, paní Cviková Květoslava, paní Šimíčková Alena, paní Kaniová Monika, paní Mojová Blanka, paní Balonová Miroslava a pan Troszok Karel.

VŠEM DÁRCŮM VELMI DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠEHO ZAŘÍZENÍ. VAŠÍ PŘÍZNĚ SI VELMI VÁŽÍME.

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje poskytl na spolufinancování provozu Gerontocentra ČČK v roce 2020 neinvestiční dotaci v celkové výši 4.109.000,- Kč.

Město Český Těšín poskytlo dotaci z rozpočtu města na částečné financování provozu Gerontocentra ČČK  v roce 2020  ve výši 450.000,- Kč.