Domov pro seniory

Formulář žádosti o přijetí do domova pro seniory: Žádost o přijetí  2018

K žádosti je nutno doložit i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu: Vyjádření lékaře 2018

Vyplněnou žádost je možno doručit osobně do zařízení, případně zaslat na adresu poskytovatele:

Gerontocentrum Český Těšín, Střelniční 257/3, 737 01 Český Těšín

Ceník poskytovaných služeb