Služby

Služby

background
background

Domov pro seniory

Kapacita 32 lůžek

Tato služba je poskytována osobám starším 80 let věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů každodenní péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při sebesycení a dalších denních úkonech. Dále poskytujeme zdravotní péči a sociální poradenství. Službu poskytujeme seniorům výše uvedeného věku, ve výjimečných případech může ředitelka zařízení udělit výjimku a můžeme přijmout uživatele, který nespadá do cílové skupiny této sociální služby.

Odlehčovací služba

Kapacita 1 lůžko

Tato služba je určena seniorům, o které je jinak pečováno v běžném domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, případně prostor k zajištění vlastních potřeb (např. zdravotní a lázeňská péče). Službu je možno využít v rozmezí 1 týdne až 3 měsíců.

point