Odlehčovací služba

Formulář žádosti o odlehčovací službu: Žádost o přijetí OS 2018

Vyplněnou žádost je možno doručit osobně do zařízení, případně zaslat na adresu poskytovatele služby:

Gerontocentrum Český Těšín, Střelniční 257/3, 737 01 Český Těšín

Cena za odlehčovací službu:

  • 210 Kč/ubytování/ 1 den pobytu,
  • 170 Kč/strava/ 1 den pobytu.