Aktuální informace k náštěvám

Aktuální informace k náštěvám

Návštěvy budou probíhat v rámci objednávkového systému (na tel. čísle 558 711 999) – návštěvu je nutné si objednat předem.

Pro návštěvy jsou vyhrazeny dny: úterý, středa, čtvrtek – v čase 9,00 – 11,00 hod. a 13,30 – 15,30 hod, pátek: 9,00 – 11,00 hod.

Návštěvy jsou povoleny v počtu 1 osoby (z jedné domácnosti 2 osoby) u jednoho uživatele. Pro návštěvu je vyhrazeno 30 minut. 

Návštěvu může absolvovat:

  1. osoba, která se podrobila nejpozději 72 hodin před zahájením samotné návštěvy v zařízení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. osoba, která se podrobila vyšetření RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, který má platnost 7 dní od provedení testu,
  3. osoba, která v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19  a doloží o tom doklad,
  4. osoba, která předloží certifikát vystavený MZ ČR  o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace 2. očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní

POC test na přítomnost antigenu, případně RT-PCR  vyšetření, je možné si nechat udělat na odběrových místech (např. pro plošné testování), u dalších poskytovatelů zdravotních služeb,  a to včetně laboratoří. Nejbližší odběrová místa naleznete: Nemocnice AGEL Český Těšín, Nemocnice Třinec, p.o., Stadia Lab, a.s. Frýdek – Místek, Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o. a na dalších místech po celé ČR.

Výsledek testu musí návštěvník předložit před započetím návštěvy. Dále musí být návštěvník vybaven minimálně respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a musí dodržovat odstup minimálně 2 m od osoby, kterou přišel navštívit. 
Vzhledem k nutnosti zajištění péče o naše uživatele nejsme schopni z provozních důvodů zajistit testování našim vlastním personálem.
Osobě, která nepředloží potvrzení o absolvování testu, a to s negativním výsledkem, případně potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, nebude návštěva umožněna.
Děkujeme za pochopení.

Aktualizováno 8.6. 2021 na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN

point